پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

قیمت دلار و ارز در بازار آزاد

قیمت ارز در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 16:00 پنجشنبه  19/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3710 3780 دلار کانادا 3700 3800 یورو 5000 5100 پوند انگلستان 5700 5850 دلار استرالیا 3700 3800 فرانک سوئیس 3750 3850 کورون سوئد 530 560 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

قیمت دلار و درهم و یورو دوشنبه 91/11/16

قیمت ارز در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 13:45  دوشنبه  16/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3775 3835 دلار کانادا 3785 3885 یورو 5150 5250 پوند انگلستان 5800 6000 دلار استرالیا  3864 3964 فرانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

قیمت دلار و ارز در بازار آزاد شنبه 91/11/14

قیمت ارز در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 14:05  شنبه  14/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3800 3870 دلار کانادا 3820   3970 یورو 5200 5300 پوند انگلستان 5700 5880 دلار استرالیا  3820  3970 فرانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

آخرین نرخ ارز در بازار آزاد 12 بهمن 1391

قیمت ارز در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 18:10  پنج شنبه  12/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3770 3830 دلار کانادا 3760 3860 یورو 5070 5170 پوند انگلستان 5700 5900 دلار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

قیمت دلار 5 شنبه 12 بهمن 1391

قیمت ارز در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 10:06  پنج شنبه  12/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3700 3820 دلار کانادا 3700 3800 یورو 4980 5080 پوند انگلستان 5600 5700 دلار استرالیا 3700 3800 فرانک سوئیس 3700 3800 کورون سوئد 510 540 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

قیمت دلار و درهم و یوان و پوند

قیمت ارز در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 18:06  چهارشنبه  11/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3700 3770 دلار کانادا 3750 3800 یورو 5050 5150 پوند انگلستان 5820 5940 دلار استرالیا - - فرانک سوئیس - - کورون سوئد - - کورون نروژ - - کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

قیمت ارز و دلار و درهم و یوان 4شنبه 91/11/11

قیمت ارز در بازار ایران (ریال) ساعت به روز رسانی: 16:06  چهارشنبه  11/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 36,500 37,000 دلار کانادا 36,800 37,300 یورو 49,000 49,800 پوند انگلستان 56,000 57,000 دلار استرالیا 37,000 38,000 فرانک سوئیس 37,000 38,000    
/ 0 نظر / 19 بازدید

قیمت دلار آزاد،درهم،پوند،یوان و ....

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 16:30یکشنبه  08/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3610 3652 دلار کانادا 3520  3700  یورو 4790 4860 پوند انگلستان  5550  5680 دلار استرالیا  3650 3790  فرانک سوئیس 3700  3880  کورون سوئد  517 557  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

آخرین قیمت دلار و ارز در بازار ایران

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:35  یکشنبه  08/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3570 3620 دلار کانادا 3520  3700  یورو 4800 4840 پوند انگلستان  5500  5680 دلار استرالیا  3650 3790  فرانک سوئیس 3700  3880  کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

قیمت دلار و ارز آزاد یک شنبه 91/11/8

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 10:30شنبه  08/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3510 دلار کانادا  3440 3540  یورو 4645 4725 پوند انگلستان  5390 5540  دلار استرالیا  3550 3640  فرانک سوئیس  3631 3798 کورون سوئد  500  542 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

قیمت دلار و ارز ، درهم ، پوند ، منات ، ریال ، بات

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:15  شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3510 دلار کانادا  3440 3540  یورو 4645 4725 پوند انگلستان  5390 5540  دلار استرالیا  3550 3640  فرانک سوئیس  3631 3798 کورون سوئد  500  542 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

قیمت دلار پوند درهم شنبه 7 بهمن 1391

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:39  شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3510 دلار کانادا  3440 3540  یورو 4645 4725 پوند انگلستان  5390 5540  دلار استرالیا  3550 3640  فرانک سوئیس  3631 3798 کورون سوئد  500  542 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

قیمت دلار و پوند و درهم و ارزهای رایج

   قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:34  شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3450 3500 دلار کانادا     یورو 4640 4740 پوند انگلستان     دلار استرالیا     فرانک سوئیس  3631  3781 کورون سوئد  500  540 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قیمت دلار و از شنبه 91/11/7

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 09:28   شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3480 3525 دلار کانادا  3470 3570  یورو 4690 4750 پوند انگلستان 5450 5600 دلار استرالیا 3620  3690 فرانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

قیمت جدید دلار و ارز

   قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:30  پنج شنبه  05/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3480 3525 دلار کانادا  3470 3570  یورو 4690 4750 پوند انگلستان 5450 5600 دلار استرالیا 3620  3690 فرانک سوئیس 3600 3720 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

قیمت دلار و درهم و ارز پنج شنبه 91/11/5

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:48  پنج شنبه  05/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3470 3525 دلار کانادا  3470 3570  یورو 4630 4730 پوند انگلستان 5450 5550 دلار استرالیا  3585  3685 فرانک سوئیس 3638 3788 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قیمت دلار و ارز 5 شنبه 91/11/5 بهمن ماه 1391

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 09:30  پنجشنبه  05/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3540 3590 دلار کانادا  3517 3617  یورو 4640 4730 پوند انگلستان 5350 5550 دلار استرالیا 3600 3750 فرانک سوئیس  3620  3750 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

قیمت دلار 4 شنبه 91/11/4

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:30  چهارشنبه  04/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3500 3560 دلار کانادا  3517 3617  یورو 4640 4730 پوند انگلستان 5350 5550 دلار استرالیا 3600 3750 فرانک سوئیس  3620  3750 کورون سوئد  520  550 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

قیمت روز دلار و ارز

   قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:30  چهارشنبه  04/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3548 دلار کانادا  3517 3617  یورو 4640 4730 پوند انگلستان 5350 5550 دلار استرالیا 3600 3750 فرانک سوئیس  3620  3750 کورون سوئد  520  550 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید