قیمت دلار و ارز آزاد یک شنبه 91/11/8

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 10:30شنبه  08/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3510 دلار کانادا  3440 3540  یورو 4645 4725 پوند انگلستان  5390 5540  دلار استرالیا  3550 3640  فرانک سوئیس  3631 3798 کورون سوئد  500  542 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

قیمت دلار و ارز ، درهم ، پوند ، منات ، ریال ، بات

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:15  شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3510 دلار کانادا  3440 3540  یورو 4645 4725 پوند انگلستان  5390 5540  دلار استرالیا  3550 3640  فرانک سوئیس  3631 3798 کورون سوئد  500  542 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

قیمت دلار پوند درهم شنبه 7 بهمن 1391

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:39  شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3510 دلار کانادا  3440 3540  یورو 4645 4725 پوند انگلستان  5390 5540  دلار استرالیا  3550 3640  فرانک سوئیس  3631 3798 کورون سوئد  500  542 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

قیمت دلار و پوند و درهم و ارزهای رایج

   قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:34  شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3450 3500 دلار کانادا     یورو 4640 4740 پوند انگلستان     دلار استرالیا     فرانک سوئیس  3631  3781 کورون سوئد  500  540 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قیمت دلار و از شنبه 91/11/7

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 09:28   شنبه  07/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3480 3525 دلار کانادا  3470 3570  یورو 4690 4750 پوند انگلستان 5450 5600 دلار استرالیا 3620  3690 فرانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

قیمت جدید دلار و ارز

   قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:30  پنج شنبه  05/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3480 3525 دلار کانادا  3470 3570  یورو 4690 4750 پوند انگلستان 5450 5600 دلار استرالیا 3620  3690 فرانک سوئیس 3600 3720 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

قیمت دلار و درهم و ارز پنج شنبه 91/11/5

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:48  پنج شنبه  05/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3470 3525 دلار کانادا  3470 3570  یورو 4630 4730 پوند انگلستان 5450 5550 دلار استرالیا  3585  3685 فرانک سوئیس 3638 3788 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قیمت دلار و ارز 5 شنبه 91/11/5 بهمن ماه 1391

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 09:30  پنجشنبه  05/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3540 3590 دلار کانادا  3517 3617  یورو 4640 4730 پوند انگلستان 5350 5550 دلار استرالیا 3600 3750 فرانک سوئیس  3620  3750 کورون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

قیمت دلار 4 شنبه 91/11/4

 قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:30  چهارشنبه  04/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3500 3560 دلار کانادا  3517 3617  یورو 4640 4730 پوند انگلستان 5350 5550 دلار استرالیا 3600 3750 فرانک سوئیس  3620  3750 کورون سوئد  520  550 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

قیمت روز دلار و ارز

   قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:30  چهارشنبه  04/11/91 ارز خرید فروش دلار آمریکا 3490 3548 دلار کانادا  3517 3617  یورو 4640 4730 پوند انگلستان 5350 5550 دلار استرالیا 3600 3750 فرانک سوئیس  3620  3750 کورون سوئد  520  550 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
بهمن 91
20 پست